กระดาษเขียนถึงร้านหนังสือเอกาลิเต้
 
หลากหลายอารมณ์ความรู้สึก ของผู้ที่เดินทางมาเยี่ยมเยียนร้านเอกาลิเต้
ใครที่มีโอกาสแวะผ่านไปผ่านมา ถ่ายรูปส่งมาร่วมบรรยากาศอันอบอุ่นกันได้นะครับ

เอกาลิเต้
คนอ่าน คนเขียน เราเท่าเทียมกัน
 
จันทร์ 15
พฤศจิกา 53
ฉบับที่ 33
ได้รับเมื่อบ่ายวันที่ 6 พย 53
ประทับตรา 
แม่ฮ่องสอน
3.11.53
 
ฉบับที่ 34
ได้รับเมื่อบ่ายวันที่ 6 พย 53
ประทับตรา 
แม่ฮ่องสอน
3.11.53
ฉบับที่ 35
ได้รับเมื่อบ่ายวันที่ 6 พย 53
ประทับตรา 
แม่ฮ่องสอน
3.11.53
ฉบับที่ 36
ได้รับเมื่อบ่ายวันที่ 6 พย 53
ประทับตรา 
แม่ฮ่องสอน
3.11.53
ฉบับที่ 37
ได้รับเมื่อบ่ายวันที่ 6 พย 53
ประทับตรา 
แม่ฮ่องสอน
3.11.53
ยังคงส่งมาร่วมสนุกกันได้เรื่อยๆนะครับ ย้ำว่า โปสการ์ดที่ถูกใจจะได้รับเลือก และมีรางวัลเล็กๆน้อยจาก
ร้านหนังสือเอกาลิเต้ให้ และทุกชิ้นที่ส่งมาก่อนวันที่ 1.1.11 จะได้รับการจัดแสดงในนิทรรศการวันเปิดร้าน
 
ส่งมาได้ที่
ร้านหนังสือเอกาลิเต้
เลขที่ 78 ถ.ทิพย์ช้าง
ต.หัวเวียง อ.เมือง
ลำปาง 
52000
 
เอกาลิเต้
คนอ่าน คนเขียน เราเท่าเทียมกัน
10 พ.ย. 53
ฉบับที่ 28 
ได้รับเมื่อบ่ายวันที่ 3 พ.ย. 53
จากคุณปู-พิณประภา
ประทับตรา 
ดุสิต 
10300
01.11.53
DUSIT
 
ฉบับที่ 29
ได้รับเมื่อบ่ายวันที่ 3 พ.ย. 53
ประทับตรา 
01.11.53
 
ฉบับที่ 30
ได้รับเมื่อบ่ายวันที่ 3 พ.ย. 53
ประทับตรา 
01.11.53
RANGSIT
ฉบับที่ 31
ได้รับเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกา 53
 
ฉบับที่ 32
ได้รับเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกา 53
จากคุณ Emily & เกรียงศักดิ์
ประทับตรา 
ห้างฉัตร
4.11.53
 
โปสการ์ดต่างก็กำลังทยอยเดินทางมาทั้งจากที่โพ้นทะเลแสนไกล
หรือใกล้เพียงก้าวเดินไปถึง
 
ทุกท่านยังมีโอกาสส่งมาร่วมสนุกได้จนถึงสิ้นปีครับ
 
เ อ ก า ลิ เ ต้
คนอ่าน คนเขียน เราเท่าเทียมกัน
เสาร์ 6
พฤศจิกา 53

edit @ 6 Nov 2010 06:18:04 by warmraw