รถม้ามาจอดใกล้ๆ
ถ่ายเมื่อวันที่ 30 ตุลา 53
วางใบปลิวไว้ ให้คนสนใจหยิบไป วันแรก 40 ใบหยิบไปเหลือ 3 ใบ
ถ่ายเมื่อวันที่ 30 ตุลา 53
ใบปลิวตั้งอยู่รอคนมาหยิบ
ถ่ายเมื่อวันที่ 30 ตุลา 53
ว่าที่ลูกค้า? หยิบใบปลิวขึ้นมาอ่านอย่างสนใจ
ถ่ายเมื่อวันที่ 30 ตุลา 53 
 

คนเดินผ่านไปมาหน้าร้านพอสมควร
ถ่ายเมื่อวันที่ 30 ตุลา 53
เปิดวันที่สอง 
ถ่ายเมื่อวันที่ 31 ตุลา 53

หน้าร้านเป็นที่จอดรถและคนเดินผ่านเพื่อเข้า-ออก จาก กาดกองต้า ถนนคนเดิน 
ถ่ายเมื่อวันที่ 31 ตุลา 53
 
เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา คิดว่า ไหนๆร้านก็ทำเกือบเสร็จแล้ว คิดว่าน่าจะทดลองเปิดไฟ และ
ทดลองเปิดห้องให้คนเดินไปเดินมาเห็นข้างใน เพื่อจะสื่อสารไปยังคนลำปางและนักท่องเที่ยว
ก็เลยไปทำใบปลิวขนาดเอสี่แบ่งสี่ เปิดหน้าร้าน ตั้งโต๊ะ ซึ่งปรากฏว่าได้รับความสนใจในระดับหนึ่ง
 
แม้จะเปิดวันที่ 1.1.11 แบบ "ลองของ" แต่ช่วงนี้อาจมีกิจกรรมย่อยๆ ที่ทำง่ายๆ
โปรดติดตาม การทำงานของพวกเราครับ

แด่ ความเสมอภาค
แด่ เอกาลิเต้
 
1.11.10

Comment

Comment:

Tweet