ฉบับที่ 28 
ได้รับเมื่อบ่ายวันที่ 3 พ.ย. 53
จากคุณปู-พิณประภา
ประทับตรา 
ดุสิต 
10300
01.11.53
DUSIT
 
ฉบับที่ 29
ได้รับเมื่อบ่ายวันที่ 3 พ.ย. 53
ประทับตรา 
01.11.53
 
ฉบับที่ 30
ได้รับเมื่อบ่ายวันที่ 3 พ.ย. 53
ประทับตรา 
01.11.53
RANGSIT
ฉบับที่ 31
ได้รับเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกา 53
 
ฉบับที่ 32
ได้รับเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกา 53
จากคุณ Emily & เกรียงศักดิ์
ประทับตรา 
ห้างฉัตร
4.11.53
 
โปสการ์ดต่างก็กำลังทยอยเดินทางมาทั้งจากที่โพ้นทะเลแสนไกล
หรือใกล้เพียงก้าวเดินไปถึง
 
ทุกท่านยังมีโอกาสส่งมาร่วมสนุกได้จนถึงสิ้นปีครับ
 
เ อ ก า ลิ เ ต้
คนอ่าน คนเขียน เราเท่าเทียมกัน
เสาร์ 6
พฤศจิกา 53

edit @ 6 Nov 2010 06:18:04 by warmraw

Comment

Comment:

Tweet